Gender en gezondheidsongelijkheid: Hier en elders

Gender en gezondheidsongelijkheid: Hier en elders.

Datum: 
02/10/2019
18:00 - 22:00
Organisatoren: 
Dokters van de Wereld
La Compagnie qui Pétille
RainbowHouse
Genres Pluriels

18:00 : Conferentie

Mensen die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld, waaronder LGTBQI+ -personen, hebben te maken met ongelijkheid op het vlak van gezondheid.
Dit onderwerp zal besproken worden tijdens de conferentie net als de verschillende genderconcepten en kwetsbaarheden die dit met zich meebrengt zoals uitsluiting, stigmatisering en geweld.

Tot slot lichten de sprekers toe welke hindernissen deze groepen ondervinden voor de toegang tot zorg.

20:30 : Improvisatieshow

De avond wordt afgesloten met een improvisatieshow die geïnspireerd is op de conferentie.
Deze show wordt gebracht door "La compagnie qui pétille", een geëngageerd gezelschap dat focust op gender- en maatschappelijke kwesties.

Taal: 
FR
Categorie: 
Voorstelling
Conferentie
Praktische informatie: 

Garcia Lorca

Voldersstraat 47-49

1000 Brussel

 

Reservatie verplicht

Marine.poliart@medecinsdumonde.be

www.medecinsdumonde.be