Home

VEERTIENDAAGSE VAN DE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 2019
De duurzaamheidsdoelstellingen en de strijd tegen de ongelijkheid in de wereld

Editie 2019 van de Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit kaart de groeiende ongelijkheid aan, en meer bepaald de manier waarop deze kan verminderd worden in overeenstemming met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgelegd in de Agenda 2030.
Deze doelstellingen zijn erop gericht om armoede in al haar vormen in alle landen uit te roeien, de planeet te beschermen en de welvaart van iedereen te garanderen.

Zoals in elke editie wordt het thema gepresenteerd in een gevarieerd programma van conferenties, tentoonstellingen, filmclubs, creatieve workshops, artistieke installaties, enzovoort.